Ένσαρκοι Αρχάγγελοι

Ένσαρκοι Αρχάγγελοι
<p>Στις 8 Νοεμβρίου εορτάζουμε την υπόσταση των Αρχαγγέλων, Γαβριήλ και Μιχαήλ. Πρόκειται για μία από τις πλέον συνταρακτικές «πύλες» θαυμάτων που μπορεί να ζήσει κάποιος στο γήινο επίπεδο. Είναι μία στιγμή που ενώνονται τα θεία με τα ανθρώπινα πεδία και αρχίζουν τα παράδοξα, οι συγχρονικότητες και τα κυριολεκτικά θαυμαστά γεγονότα που σαστίζουν τον νου. Έχετε τα μάτια της καρδιάς σας ανοιχτά αυτό το διάστημα και δώστε σημασία σε συναντήσεις που μπορεί να σας μεταφέρουν ένα καίριο μήνυμα, να σας αλλάξουν την ζωή, να νοηματοδοτήσουν τον πόνο σας ή την αγωνία σας.

Τα ιερά λόγια

Η ορθόδοξη παράδοση τιμά με έξοχα κείμενα την υπόσταση των Αρχαγγέλων και των Αγγελικών Ταγμάτων. Δείτε λίγο πόση ομορφιά έχουν τα απολυτίκια, τα μεγαλυνάρια και τα κοντάκια της εορτής τους:

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς ἀνάρχου Τριάδος λειτουργοὶ οἱ ἀσώματοι, τῶν ἀκαταλύπτων οἱ πρῶτοι, μυστηρίων ἐκφάντορες, σὺν Θρόνοις Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις Ἐξουσίαι καὶ Ἀρχαί, Κυριότητες Ἀρχάγγελοι οἱ λαμπροί, καὶ Ἄγγελοι ὑμνείσθωσαν. Δόξα τῷ ὑποστήσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ καταλάμποντι, δόξα τῷ ὑμνουμένῳ δι’ ὑμῶν, τρισαγίοις ᾄσμασι.

Κοντάκιον

Ἦχος β’.

Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοῖ θείας δόξῃς, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτωv, τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.

Κάθισμα

Ἦχος πλ. δ'. Τὸ προσταχθὲν.

Τῶν ἀσωμάτων τοὺς χοροὺς ἐφιέμενοι, ἀνευφημεῖν οἱ ἐπὶ γῆς μιμησώμεθα, ὡς ἐφικτὸν τούτων τὴν ἁγιότητα, νεκροῦντες πάντα τὰ μέλη τὰ τῆς σαρκός, αἰτοῦντες, ὡς ὑπερμάχους τε καὶ φρουρούς, πάσης πλάνης λυτρώσασθαι, τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντας αὐτούς, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος.

Ὁ Οἶκος

Ἔφης φιλάνθρωπε ἐν Γραφαῖς σου, πλήθη χαίρειν Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ, ἐπ' ἀνθρώπῳ ἑνὶ μετανοοῦντι, Ἀθάνατε· ὅθεν ἡμεῖς οἱ ἐν ἀνομίαις, ἀναμάρτητε, μόνε καρδιογνῶστα, σὲ δυσωπεῖν καθ' ἑκάστην τολμῶμεν ὡς εὔσπλαγχνον, οἰκτεῖραι καὶ καταπέμψαι ἀναξίοις κατάνυξιν, Δέσποτα, παρέχων ἡμῖν συγχώρησιν· ὑπὲρ πάντων γὰρ ἡμῶν πρεσβεύουσιν, οἱ τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.

Μεγαλυνάριον

Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερῶν, Μιχαὴλ πρωτάρχα, καὶ λαμπρόμορφε Γαβριήλ, σὺν ταῖς οὐρανίαις, αἰτεῖτε στρατηγίαις, ἡμῖν καταπεμφθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.

Πότε εμφανίζονται οι Άγγελοι;

Οι ασώματοι και καθαρά πνευματικοί Άγγελοι εμφανίζονται στο ανθρώπινο πεδίο όταν υπάρχει έκτακτο γεγονός και συμπαντική θέληση. Τότε παίρνουν μια μορφή ένσαρκη, που επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνήσουν νοητικά μαζί τους και να λάβουν το μήνυμα που εκπέμπεται από τις ουράνιες τάξεις. Μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την μοίρα μεγάλων ομάδων ανθρώπων έχουν πάντα μια σύνδεση με τα αγγελικά τάγματα.

Όμως…

Όμως, ενώ κανονικά εμφανίζονται σε έκτακτες περιστάσεις, η εορτή τους αποτελεί ένα «χάρισμα» επικοινωνίας. Στο τριήμερο που οριοθετείται ανάμεσα 7 με 9 Νοεμβρίου υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσει κάποιος με τις αγγελικές υποστάσεις. Μπορεί όμως και να μας ξαφνιάσουν οι άγγελοι με μια εμφάνιση που αποφασίζουν οι ίδιοι, και να γίνουμε μάρτυρες ενός έκτακτου γεγονότος εκεί που δεν το περιμέναμε.

Έχετε ανοιχτά τα μάτια σας για παράξενους ανθρώπους που θα συναντήσετε ενδεχομένως στο μετρό, σε ένα ταξί, καθώς περπατάτε στους δρόμους της πόλης ή καθώς θα διαβαίνετε ένα μοναχικό επαρχιακό σταυροδρόμι. Ο άνθρωπος που θα σας είναι εντελώς ξένος και θα σας μιλήσει, μπορεί να μεταφέρει ακριβώς το μήνυμα που χρειάζεται η ψυχή σας για να βρει τον δρόμο της. 

Σε απασχολούν αναπάντητα ερωτήματα; Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στα αισθηματικά σου; υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου; έχεις σχέση με παντρεμένο; θέλεις άμεσα επανασύνδεση; Θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας με τους αστρολόγους του OROSKOPOS.TV

Κάλεσε τώρα από : σταθερό ή κινητό στο 14850 με χρέωση μόνο 0,76 €/λεπτό με ΦΠΑ

Κάλεσε τώρα και θα λυθούν όλες σου οι απορίες !

Επιλέξτε μας κι εσείς! Γιατί εμείς μιλάμε με αποδείξεις! 14850 η πιο χαμηλή χρέωση της αγοράς!

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Παράδοξα του μυαλού

Παράδοξα του μυαλού

Παράδοξα του μυαλού

Το μυαλό είναι ίσως έδρα της ψυχής, ίσως και όχι. Υπάρχει μια τρομερή διαμάχη για το πού εδράζεται η ψυχή ανάμεσα στους επιστήμονες –...

Οι Αόρατοι Διδάσκαλοι

Οι Αόρατοι Διδάσκαλοι

Οι Αόρατοι Διδάσκαλοι

Σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου, από τον Βορρά έως τον Νότο και από την Ανατολή έως την Δύση υπάρχει μια κοινή παράδοση για μια...

Παράδοξα του Μυαλού

Παράδοξα του Μυαλού

Παράδοξα του Μυαλού

Το μυαλό είναι ένα πολύ περίεργο εργαλείο, ένας ολόκληρος κόσμος ανεξερεύνητος. Έχετε ονειρευτεί με τα μάτια ανοιχτά ποτέ; Φυσικά έχετε....

Ένας Άγγελος Εξομολογείται!

Ένας Άγγελος Εξομολογείται!

Ένας Άγγελος Εξομολογείται!

Οι άγγελοι μιλούν στους ανθρώπους; Είναι δυνατόν; Και πολύ περισσότερο, εξομολογούνται; Μια εκπληκτική γυναίκα, η Νόρα Στέιθαμ, επιμένει...

Σοφια

Σοφια

Σοφια

Σήμερα Είναι η γιορτή της Σοφίας! Πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσεις Σοφία; Η σοφία είναι το επιθυμητό στάδιο της ανθρωπότητας....

Εωσφορος

Εωσφορος

Εωσφορος

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο πρώτος ανάμεσα σε όλες τις τάξεις άγγελος που δημιουργήθηκε, ήταν ο εωσφόρος. Ήταν ο πιο όμορφος...