Αστρολογικό Δελτίο 2018

Αστρολογικό Δελτίο 2018
<p>Καθώς αυτός ο χρόνος αναπτύσσει το δυναμικό του θα μας χαρίσει πολλές όψεις, πολλές συγκινήσεις. Χρονιά του Σκύλου για το κινέζικο αστρολογικό σύστημα, με την ποιότητα της πίστης να συνάδει με αυτήν των απότομων αλλαγών της διάθεσής μας. Ας δούμε το ημερολόγιο όψεων του 2018, όψεις που θα τις δούμε φυσικά αναλυτικά όταν θα τις ζούμε.

Ιανουάριος 2018

02.01.2018 h.09: 37: Ήλιος εξάγωνο Ποσειδώνας

03.01.2018 h.17: 38: Αφροδίτη εξάγωνο Ποσειδώνας

06.01.2018 h.23: 38: Ο Ερμής τρίγωνο Ουρανός

07.01.2018 h.00: 38: Άρης σύνοδος Δίας

08.01.2018 h.12: 06: Ήλιος εξάγωνο Δίας

08.01.2018 h.16: 12: Αφροδίτη εξάγωνο Δίας

08.01.2018 h.19: 58: Άρης εξάγωνο Πλούτωνας

09.01.2018 h.07: 01: Σύνοδος Ήλιος Αφροδίτη

09.01.2018 h.09: 03: Αφροδίτη σύνοδος Πλούτωνας

09.01.2018 h.09: 32: Σύνοδος Ήλιος Πλούτωνας

09.01.2018 h.21: 07: Αφροδίτη εξάγωνο Άρης

10.01.2018 h.05: 36: Ήλιος εξάγωνο Άρης

11.01.2018 h.05: 08: Ο Ερμής εισέρχεται στον Αιγόκερω

13.01.2018 h.07: 03: Σύνοδος Ερμής Κρόνος

13.01.2018 h.19: 08: Τετράγωνο Αφροδίτη Ουρανός

14.01.2018 h.20: 44: Τετράγωνο Ήλιος Ουρανός

16.01.2018 h.04: 13: Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

18.01.2018 h.01: 43: Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Υδροχόο

20.01.2018 h.01: 07: Εξάγωνο Ποσειδώνας Ερμής

20.01.2018 h.03: 08: Ήλιος εισέρχεται στον Υδροχόο

24.01.2018 h.20: 49: Σύνοδος Ερμής Πλούτωνας

25.01.2018 h.11: 27: Ερμής εξάγωνο Δίας

26.01.2018 h.12: 56: Ο Άρης εισέρχεται στον Τοξότη

28.01.2018 h.07: 08: Ουρανός τετράγωνο Ερμής

31.01.2018 h.13: 38: Ερμής εισέρχεται στον Υδροχόο

Φεβρουάριος 2018

03.02.2018 h.15: 57: Ήλιος εξάγωνο με Άρη

04.02.2018 h.06: 06: Τετράγωνο Αφροδίτη Δία

06.02.2018 h.18: 54: Αντίθεση Ερμής - Δήμητρα

07.02.2018 h.01: 37: Αφροδίτη εξάγωνο Ουρανός

10.02.2018 h.15: 52: Άρης τρίγωνο Δήμητρα

10.02.2018 h.23: 19: Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθείς

10.02.2018 h.23: 20: Ήλιος τετράγωνο Δίας

13.02.2018 h.22: 38: Τετράγωνο Ερμής Δίας

14.02.2018 h.02: 22: Ήλιος εξάγωνο Ουρανός

15.02.2018 h.15: 07: Ερμής εξάγωνο Ουρανός

15.02.2018 h.23: 19: Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος

17.02.2018 h.05: 54: Αφροδίτη χιαστί Δήμητρα

17.02.2018 h.11: 20: Ερμής τετράγωνο Ποσειδώνα

17.02.2018 h.12: 27: Ερμής σύνοδος Ήλιος

18.02.2018 h.04: 27: Ο Ερμής εισέρχεται στους Ιχθείς

18.02.2018 h.17: 17: Ήλιος στους Ιχθείς

21.02.2018 h.18: 41: Η Αφροδίτη σύνοδος Ποσειδώνας

21.02.2018 h.20: 23: Ερμής εξάγωνο Κρόνος

21.02.2018 h.23: 12: Ερμής χιαστί Δήμητρα

22.02.2018 h.19: 15: Δήμητρα χιαστί Κρόνος

25.02.2018 h.03: 15: Ήλιος χιαστί Δήμητρα

25.02.2018 h.12: 01: τετράγωνο Αφροδίτης Άρη

25.02.2018 h.12: 25: Σύνοδος Ερμής Ποσειδώνα

25.02.2018 h.17: 45: Ήλιος εξάγωνο Κρόνος

27.02.2018 h.10: 20: Αφροδίτη εξάγωνο Πλούτωνα

28.02.2018 h.23: 56: Τετράγωνο Ερμής Άρης

Μάρτιος 2018

01.03.2018 h.04: 42: Ερμής εξάγωνο Πλούτωνας

01.03.2018 h.11: 22: Η Αφροδίτη τρίγωνο Δία

02.03.2018 h.13: 04: Ο Ερμής τρίγωνο Δία

04.03.2018 h.13: 53: Ήλιος Σύνοδος Ποσειδώνας

04.03.2018 h.18: 04: Σύνοδος Ερμής Αφροδίτη

06.03.2018 h.07: 34: Ερμής στον Κριό

06.03.2018 h.23: 45: Αφροδίτη εισέρχεται στον Κριό

10.03.2018 h.23: 36: Η Αφροδίτη τρίγωνο Δήμητρα

11.03.2018 h.07: 00: Τετράγωνο Ερμής Κρόνος

11.03.2018 h.11: 22: Άρης τρίγωνο Ουρανός

11.03.2018 h.11: 56: Ήλιος εξάγωνο Πλούτωνας

13.03.2018 h.12: 39: Τετράγωνο Αφροδίτη Κρόνος

13.03.2018 h.20: 05: Ήλιος τρίγωνο Δία

17.03.2018 h.16: 40: Άρης εισέρχεται Αιγόκερως

20.03.2018 h.04: 02: Σύνοδος Ερμής Αφροδίτη

20.03.2018 h.16: 15: Ήλιος εισέρχεται Κριός

23.03.2018 h.23: 16: Τετράγωνο Αφροδίτης Πλούτωνας

24.03.2018 h.16: 07: Ήλιος τετράγωνο με Άρη

25.03.2018 h.09: 07: Αφροδίτη χιαστί Δία

29.03.2018 h.00: 47: Αφροδίτη σύνοδος Ουρανός

29.03.2018 h.14: 16: Τετράγωνο Ήλιος Κρόνος

31.03.2018 h.04: 53: Αφροδίτη στον Ταύρο

Απρίλιος 2018

01.04.2018 h.17: 52: Σύνοδος Ήλιος Ερμής

02.04.2018 h.15: 44: Άρης σύνοδος Κρόνος

04.04.2018 h.07: 05: Τετράγωνο Ερμής Άρης

04.04.2018 h.19: 43: Τετράγωνο Αφροδίτης Δήμητρα

05.04.2018 h.08: 22: Τετράγωνο Ερμής Κρόνος

07.04.2018 h.13: 36: Αφροδίτη τρίγωνο Κρόνο

09.04.2018 h.12: 56: Ερμής τρίγωνο Δήμητρα

11.04.2018 h.04: 53: Ήλιος τετράγωνο Πλούτωνας

11.04.2018 h.06: 02: Αφροδίτη τρίγωνο Άρης

11.04.2018 h.12: 14: Ήλιος χιαστί Δίας

12.04.2018 h.16: 26: Αφροδίτη εξάγωνο Ποσειδώνας

14.04.2018 h.09: 58: Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

14.04.2018 h.17: 27: Άρης εξάγωνο Ποσειδώνας

17.04.2018 h.06: 59: Αφροδίτη αντίθεση Δίας

17.04.2018 h.13: 03: Αφροδίτη τρίγωνο Πλούτωνας

18.04.2018 h.14: 00: Σύνοδος Ήλιος Ουρανός

20.04.2018 h.03: 12: Ήλιος εισέρχεται στον Ταύρο

24.04.2018 h.05: 12: Άρης εξάγωνο Δίας

24.04.2018 h.16: 39: Αφροδίτη εισέρχεται στους Διδύμους

25.04.2018 h.01: 07: Δήμητρα χιαστί Κρόνος

25.04.2018 h.21: 27: Τετράγωνο Ερμής Κρόνος

26.04.2018 h.06: 04: Ερμής τρίγωνο Δήμητρα

26.04.2018 h.11: 00: Σύνοδος του Άρη με τον Πλούτωνα

29.04.2018 h.10: 03: Ήλιος τρίγωνο Κρόνος

Μάιος 2018

01.05.2018 h.08: 39: Τετράγωνο Άρη Κόρα

02.05.2018 h.02: 24: Αφροδίτη χιαστί Κρόνος

03.05.2018 h.23: 16: Αφροδίτη εξάγωνο Δήμητρα

05.05.2018 h.11: 04: Ο Ερμής χιαστί Δία

06.05.2018 h.13: 56: Ήλιος εξάγωνο Ποσειδώνας

07.05.2018 h.08: 52: Τετράγωνο Ερμής

07.05.2018 h.21: 58: Αφροδίτη τετράγωνο Ποσειδώνα

09.05.2018 h.00: 38: Ήλιος αντίθεση Δία

09.05.2018 h.04: 41: Σύνοδος Ερμής Κόρα

09.05.2018 h.18: 36: Αφροδίτη χιαστί Δία

11.05.2018 h.23: 10: Ήλιος ο Πλούτωνας

12.05.2018 h.05: 04: Αφροδίτη χιαστί Πλούτωνας

12.05.2018 h.13: 30: Τετράγωνο Ερμής Άρης

13.05.2018 h.10: 50: Σύνοδος Ερμής Ουρανός

13.05.2018 h.12: 40: Ερμής στον Ταύρο

15.05.2018 h.15: 16: Ουρανός στον Ταύρο

16.05.2018 h.04: 54: Άρης στον Υδροχόο

16.05.2018 h.07: 03: Τετράγωνο Άρης Ουρανός

18.05.2018 h.16: 48: Ερμής τρίγωνο Κρόνος

19.05.2018 h.13: 10: Αφροδίτη είσοδος σε Καρκίνο

19.05.2018 h.17: 30: Αφροδίτη εξάγωνο Ουρανός

21.05.2018 h.02: 05: Αφροδίτη χιαστί Άρης

21.05.2018 h.02: 14: Ήλιος εισέρχεται Στους Διδύμους

21.05.2018 h.07: 38: Δήμητρα χιαστί Ποσειδώνας

22.05.2018 h.13: 24: Δήμητρα τετράγωνο Δία

23.05.2018 h.02: 13: Εξάγωνο Ποσειδώνας Ερμής

23.05.2018 h.05: 53: Ερμής αντίθεση Δίας

23.05.2018 h.10: 33: Τετράγωνο Ερμής Δήμητρα

24.05.2018 h.02: 39: Ήλιος ο Άρης ο Άρης

25.05.2018 h.09: 52: Ο Δίας τρίγωνο τον Ποσειδώνα

25.05.2018 h.13: 37: Ερμής τρίγωνος Πλούτωνας

26.05.2018 h.06: 39: Αντίθεση της Αφροδίτης Κρόνος

29.05.2018 h.06: 36: Ήλιος χιαστί Κρόνος

29.05.2018 h.23: 48: Ερμής από τους Δίδυμους

Ιούνιος 2018

01.06.2018 h.14: 13: Ο Ερμής τρίγωνο τον Άρη

01.06.2018 h.14: 28: Η Αφροδίτη τρίγωνο τον Δία

02.06.2018 h.08: 25: Η Αφροδίτη τρίζει τον Ποσειδώνα

02.06.2018 h.13: 15: Ερμής χιαστί Κρόνος

04.06.2018 h.01: 40: Δήμητρα χιαστί Πλούτωνας

05.06.2018 h.20: 10: Ήλιος χιαστί Δία

05.06.2018 h.23: 20: Ερμής χιαστί Δία

06.06.2018 h.02: 01: Σύνοδος Ήλιος Ερμής

06.06.2018 h.02: 24: Αντίθεση της Αφροδίτης Πλούτωνα

06.06.2018 h.14: 07: Ο τετραγωνικός Ερμής του Ποσειδώνα

07.06.2018 h.05: 57: Ήλιος τετράγωνο Ποσειδώνα

08.06.2018 h.13: 31: Ερμής χιαστί Πλούτωνας

08.06.2018 h.17: 54: Τετράγωνο Αφροδίτη Κορά

09.06.2018 h.11: 43: Εξάγωνο σίδηρος Ερμής Δήμητρα

10.06.2018 h.00: 21: Ερμής εξάγωνο Κόρα

11.06.2018 h.17: 13: Ήλιος χιαστί Πλούτωνας

12.06.2018 h.15: 47: Δήμητρα τρίγωνο Κόρα

12.06.2018 h.19: 59: Ερμής του καρκίνου

13.06.2018 h.11: 40: Ερμής εξάγωνο Ουρανός

13.06.2018 h.21: 53: Αφροδίτη εισέρχεται Στον Λέοντα

15.06.2018 h.03: 05: Ήλιος εξάγωνο Κόρα

15.06.2018 h.03: 32: Τετράγωνο Αφροδίτη Ουρανός

16.06.2018 h.01: 46: Αντίθεση Ερμής Κρόνος

16.06.2018 h.16: 30: Ήλιος εξάγωνο Δήμητρα

17.06.2018 h.01: 02: Ο Ερμής χιαστί Άρη

19.06.2018 h.10: 54: Αφροδίτη χιαστί Κρόνος

19.06.2018 h.19: 42: Ερμής τρίγωνο Δίας

21.06.2018 h.03: 58: Ερμής τρίγωνο Ποσειδώνας

21.06.2018 h.10: 07: Ο Ήλιος στο Καρκίνο

21.06.2018 h.16: 53: Αφροδίτη αντίθεση Άρης

23.06.2018 h.05: 57: Ήλιος εξάγωνο Ουρανός

23.06.2018 h.09: 26: Αντίθεση Ερμή Πλούτωνα

25.06.2018 h.11: 35: Τετράγωνο Ερμής Κόρα

25.06.2018 h.17: 18: Αφροδίτη τετράγωνο Δία

27.06.2018 h.13: 27: Ήλιος αντίθεση Κρόνος

28.06.2018 h.03: 40: Αφροδίτη χιαστί Ποσειδώνας

28.06.2018 h.09: 01: Δήμητρα εισέρχεται σε Παρθένο

29.06.2018 h.05: 16: Ερμής εισέρχεται Στον Λέοντα

30.06.2018 h.13: 01: Ουρανός τετράγωνο Ερμής

30.06.2018 h.23: 28: Ήλιος χιαστί Άρης

Ιούλιος 2018

01.07.2018 h.11: 58: Αφροδίτη χιαστί Πλούτωνας

02.07.2018 h.23: 48: Ερμής χιαστί Κρόνος

03.07.2018 h.13: 09: Δήμητρα τρίγωνο Ουρανός

05.07.2018 h.11: 04: Ήλιος τρίγωνο Δίας

05.07.2018 h.11: 48: Αντίθεση Ερμής - Άρης

08.07.2018 h.14: 41: Ήλιος τρίγωνο Ποσειδώνας

09.07.2018 h.09: 13: Τετράγωνο Ερμής Δίας

10.07.2018 h.02: 31: Αφροδίτη εισέρχεται στην Παρθένο

10.07.2018 h.13: 03: Δήμητρα τρίγωνο Κρόνος

12.07.2018 h.03: 25: Αφροδίτη τρίγωνο Ουρανός

12.07.2018 h.07: 51: Ερμής χιαστί Ποσειδώνας

12.07.2018 h.10: 04: Ήλιος αντίθεση Πλούτωνας

14.07.2018 h.06: 44: Αφροδίτη τρίγωνο Κρόνο

15.07.2018 h.17: 10: Άρης χιαστί Δήμητρα

16.07.2018 h.07: 55: Αφροδίτη χιαστί Άρης

16.07.2018 h.15: 23: Ερμής χιαστί Πλούτωνας

16.07.2018 h.21: 40: Αφροδίτη σύνοδος Δήμητρα

22.07.2018 h.09: 20: Αφροδίτη εξάγωνο Δία

22.07.2018 h.21: 00: Ήλιος εισέρχεται Στον Λέοντα

24.07.2018 h.19: 22: Αφροδίτη αντίθεση Ποσειδώνας

25.07.2018 h.11: 35: Ουρανός τετράγωνο Ήλιος

26.07.2018 h.21: 39: Ήλιος χιαστί Κρόνος

27.07.2018 h.05: 13: Ήλιος αντίθεση Άρης

28.07.2018 h.01: 25: Αφροδίτη τρίγωνο Πλούτωνας

Αύγουστος 2018

01.08.2018 h.03: 12: Δήμητρα εξάγωνο Δία

01.08.2018 h.06: 20: Αφροδίτη χιαστί Κόρα

02.08.2018 h.02: 38: τετράγωνο Άρης Ουρανός

05.08.2018 h.05: 14: Ερμής χιαστί Πλούτωνας

05.08.2018 h.12: 42: Δήμητρα Αντίθεση Ποσειδώνας

06.08.2018 h.23: 27: Ήλιος τετράγωνο Δίας

06.08.2018 h.23: 27: Αφροδίτη εισέρχεται Στον Ζυγό

08.08.2018 h.00: 32: Η Αφροδίτη τρίγωνο Άρης

08.08.2018 h.11: 09: Ήλιος χιαστί Ποσειδώνας

09.08.2018 h.02: 05: Ήλιος σύνοδος Ερμής

09.08.2018 h.11: 56: Αφροδίτη χιαστί Ουρανός

09.08.2018 h.21: 28: Ερμής χιαστί Ποσειδώνας

10.08.2018 h.01: 33: Τετράγωνο Αφροδίτη Κρόνος

11.08.2018 h.06: 31: Τετράγωνο Ερμής Δίας

12.08.2018 h.01: 27: Ήλιος χιαστί Πλούτωνας

13.08.2018 h.02: 13: Άρης εισέρχεται στον Αιγόκερω

13.08.2018 h.05: 11: Δήμητρα τρίγωνο Πλούτωνας

18.08.2018 h.15: 34: Ερμής εξάγωνο Αφροδίτη

19.08.2018 h.07: 44: Ο Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας

21.08.2018 h.22: 51: Ήλιος χιαστί Άρη

22.08.2018 h.21: 09: Αφροδίτη χιαστί Ποσειδώνας

23.08.2018 h.04: 08: Ήλιος εισέρχεται στην Παρθένο

25.08.2018 h.16: 37: Ήλιος τρίγωνο Ουρανός

25.08.2018 h.22: 07: Ήλιος τρίγωνο Κρόνος

26.08.2018 h.19: 20: τετράγωνο  Αφροδίτη Πλούτωνας

27.08.2018 h.00: 29: Ερμής χιαστί Ποσειδώνας

28.08.2018 h.05: 31: Τετράγωνο Ερμής Δίας

30.08.2018 h.03: 39: Ερμής χιαστί Πλούτωνας

Σεπτέμβριος 2018

03.09.2018 h.12: 58: Ερμής εξάγωνο Αφροδίτη

03.09.2018 h.23: 55: Άρης τρίγωνο Δήμητρα

05.09.2018 h.15: 18: Ερμής χιαστί Άρης

06.09.2018 h.02: 38: Ερμής εισέρχεται στην Παρθένο

06.09.2018 h.06: 23: Δήμητρα εισέρχεται στον Ζυγό

07.09.2018 h.07: 40: Ερμής τρίγωνο Ουρανός

07.09.2018 h.12: 19: Ερμής τρίγωνο Κρόνος

07.09.2018 h.18: 26: Ήλιος αντίθεση Ποσειδώνα

08.09.2018 h.20: 37: Τετράγωνο Αφροδίτη Άρη

09.09.2018 h.09: 25: Αφροδίτη εισέρχεται στον  Σκορπιό

10.09.2018 h.22: 12: Δήμητρα χιαστί Ουρανός

11.09.2018 h.00: 55: Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο

11.09.2018 h.12: 09: Ήλιος εξάγωνο Δίας

11.09.2018 h.15: 31: Ήλιος τρίγωνο Πλούτωνας

11.09.2018 h.23: 06: Δήμητρα τετράγωνο Κρόνος

12.09.2018 h.07: 55: Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

12.09.2018 h.09: 01: αντίθεση Αφροδίτης Ουρανός

13.09.2018 h.03: 57: Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος

14.09.2018 h.01: 31: Ποσειδώνας αντίθεση Ερμής

16.09.2018 h.02: 53: Ερμής τρίγωνο Πλούτωνας

16.09.2018 h.11: 50: Ερμής εξάγωνο Δίας

16.09.2018 h.18: 12: Ήλιος χιαστί Κόρα

18.09.2018 h.23: 01: Τετράγωνο Άρη Ουρανός

21.09.2018 h.01: 51: Σύνοδος Ήλιος Ερμής

22.09.2018 h.03: 39: Ερμής εισέρχεται Στον Ζυγό

23.09.2018 h.01: 53: Ήλιος εισέρχεται Στον Ζυγό

23.09.2018 h.02: 45: Ερμής χιαστί Ουρανός

23.09.2018 h.16: 45: Τετράγωνο Ερμής Κρόνος

24.09.2018 h.01: 29: Ο Ερμής τρίγωνο τον Άρη

24.09.2018 h.19: 08: Ήλιος χιαστί Ουρανός

25.09.2018 h.23: 50: Τετράγωνο Ήλιος Κρόνος

27.09.2018 h.14: 18: Σύνοδος Ερμής Δήμητρα

27.09.2018 h.23: 34: Ήλιος τρίγωνο Άρη

30.09.2018 h.10: 21: Ερμής χιαστί Ποσειδώνας

Οκτώβριος 2018

03.10.2018 h.00: 03: Τετράγωνο Ερμής Πλούτωνας

07.10.2018 h.10: 01: Σύνοδος Ήλιος Δήμητρα

07.10.2018 h.15: 17: Ήλιος χιαστί Ποσειδώνας

07.10.2018 h.21: 11: Δήμητρα χιαστί Ποσειδώνας

10.10.2018 h.00: 40: Ερμής στον Σκορπιό

10.10.2018 h.17: 35: Αντίθεση Ερμής Ουρανός

11.10.2018 h.02: 29: Τετράγωνο Αφροδίτη Άρης

12.10.2018 h.04: 10: Ήλιος τετράγωνο Πλούτωνας

12.10.2018 h.08: 19: Ερμής εξάγωνο Κρόνος

15.10.2018 h.20: 20: Σύνοδος Ερμής Αφροδίτη

17.10.2018 h.21: 40: Δήμητρα τετράγωνο Πλούτωνας

19.10.2018 h.09: 46: Ερμής τρίγωνο Ποσειδώνας

19.10.2018 h.17: 23: Τετράγωνο Ερμής Άρης

22.10.2018 h.19: 13: Ερμής εξάγωνο Πλούτωνας

23.10.2018 h.11: 22: Ήλιος στον Σκορπιό

24.10.2018 h.00: 46: Ήλιος αντίθεση Ουρανός

24.10.2018 h.12: 51: Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος

26.10.2018 h.14: 16: Σύνοδος Ήλιος Αφροδίτη

28.10.2018 h.02: 51: Ήλιος εξάγωνο Κρόνος

28.10.2018 h.03: 18: Δήμητρα αντίθεση Κόρα

29.10.2018 h.11: 04: Σύνοδος Ερμής Δίας

31.10.2018 h.04: 38: Ερμής εισέρχεται Στον Τοξότη

31.10.2018 h.08: 44: Αντίθεση Αφροδίτη Ουρανός

31.10.2018 h.09: 35: Ερμής χιαστί Ουρανός

31.10.2018 h.19: 41: Αφροδίτη εισέρχεται Στον Ζυγό

Νοέμβριος 2018

06.11.2018 h.01: 48: Αφροδίτη σύνοδος Δήμητρα

06.11.2018 h.06: 40: Ήλιος τρίγωνο Ποσειδώνας

06.11.2018 h.18: 59: Ο ουρανός εισέρχεται στον Κριό

08.11.2018 h.06: 19: Δίας χιαστί Ουρανός

08.11.2018 h.12: 38: Δίας εισέρχεται Στον Τοξότη

09.11.2018 h.15: 11: Αφροδίτη τρίγωνο Άρης

11.11.2018 h.11: 41: Δήμητρα αντίθεση Ουρανός

11.11.2018 h.15: 21: Ήλιος εξάγωνο Πλούτωνα

11.11.2018 h.21: 34: Δήμητρα στον Σκορπιό

15.11.2018 h.09: 30: Άρης εξάγωνο Ουρανός

15.11.2018 h.22: 20: Άρης εισέρχεται στους Ιχθείς

20.11.2018 h.01: 30: Τετράγωνο Άρης Δίας

21.11.2018 h.19: 51: Ήλιος χιαστί Ουρανός

22.11.2018 h.09: 01: Ήλιος εισέρχεται Στον Τοξότη

26.11.2018 h.06: 33: Σύνοδος Ήλιος Δίας

26.11.2018 h.08: 05: Τετράγωνο Ερμής Άρης

27.11.2018 h.09: 14: Ήλιος σύνοδος Ερμής

27.11.2018 h.21: 30: Άρης εξάγωνο Κρόνος

27.11.2018 h.22: 27: Σύνοδος Ερμής Δίας

29.11.2018 h.11: 43: Δήμητρα εξάγωνο Κρόνος

Δεκέμβριος 2018

01.12.2018 h.02: 12: Αντίθεση Αφροδίτη Ουρανός

01.12.2018 h.11: 11: Ερμής στον Σκορπιό

02.12.2018 h.10: 15: Ερμής χιαστί Ουρανός

02.12.2018 h.17: 01: Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό

05.12.2018 h.22: 21: Ήλιος τετράγωνο Ποσειδώνας

07.12.2018 h.14: 11: Άρης συνοδος Ποσειδώνας

11.12.2018 h.11: 37: Ερμής χιαστί Ουρανός

12.12.2018 h.23: 42: Ερμής εισέρχεται Στον Τοξότη

14.12.2018 h.01: 18: Δήμητρα τρίγωνο Ποσειδώνας

16.12.2018 h.14: 26: Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος

17.12.2018 h.06: 57: Άρης εξάγωνο Πλούτωνας

20.12.2018 h.16: 21: Ήλιος εξάγωνο Ουρανός

21.12.2018 h.17: 11: Αφροδίτη τρίγωνο Ποσειδώνας

21.12.2018 h.17: 36: Σύνοδος Ερμής Δίας

21.12.2018 h.22: 22: Ήλιος στον Αιγόκερω

25.12.2018 h.00: 31: Τετράγωνο Ερμής Ποσειδώνας

28.12.2018 h.21: 30: Αφροδίτη εξάγωνο Πλούτωνας

30.12.2018 h.20: 38: Δήμητρα εξάγωνο Πλούτωνας

Σε απασχολούν αναπάντητα ερωτήματα; Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στα αισθηματικά σου; υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου; έχεις σχέση με παντρεμένο; θέλεις άμεσα επανασύνδεση; Θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας με τους αστρολόγους του OROSKOPOS.TV

Κάλεσε τώρα από : σταθερό ή κινητό στο 14850 με χρέωση μόνο 0,76 €/λεπτό με ΦΠΑ

Κάλεσε τώρα και θα λυθούν όλες σου οι απορίες !

Επιλέξτε μας κι εσείς! Γιατί εμείς μιλάμε με αποδείξεις! 14850 η πιο χαμηλή χρέωση της αγοράς!

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Εβδομαδιαίο Αστρολογικό Δελτίο 19/12 - 25/12/2016

Εβδομαδιαίο Αστρολογικό Δελτίο 19/12 - 25/12/2016

Εβδομαδιαίο Αστρολογικό Δελτίο 19/12 - 25/12/2016

Είμαστε στην εβδομάδα που καταλήγει στα Χριστούγεννα όπου πραγματικά θα είναι εκπληκτικά με τις πανέμορφες όψεις τους. Ο Κρόνος σε...

Σαββατοκύριακο Αγάπης 06/01 –07/01/2016

Σαββατοκύριακο Αγάπης 06/01 –07/01/2016

Σαββατοκύριακο Αγάπης 06/01 –07/01/2016

Το προκλητικό πλανητικό σκηνικό θα δημιουργήσει έντονες καταστάσεις ανάμεσα στα ζευγάρια, απρόσμενες γνωριμίες και σχέσεις πάθους με...

Αστρολογικό Δελτίο 5-11-2014

Αστρολογικό Δελτίο 5-11-2014

Αστρολογικό Δελτίο 5-11-2014

Έχουμε μπροστά μας άλλη μια μέρα με πολύ περίεργες και αντικρουόμενες επιρροές. Από την μια έχουμε έναν πολύ θετικό Ήλιο που είναι σε...

Αστρολογικό Δελτίο 27-7-2014

Αστρολογικό Δελτίο 27-7-2014

Αστρολογικό Δελτίο 27-7-2014

Η Νέα Σελήνη εξακολουθεί να μας επηρεάζει, μιας και ωριμάζει η σύνοδος με τον Ήλιο στον Λέοντα. Η ημέρα είναι εξαιρετικά έντονη, με πολλές...

Αστρολογικό Δελτίο 21-7-2014

Αστρολογικό Δελτίο 21-7-2014

Αστρολογικό Δελτίο 21-7-2014

Η Σελήνη σήμερα θα προσθέσει τις λεπτές εκείνες πινελιές που θα χαρακτηρίσουν την ημέρα. Στον ουράνιο θόλο συνεχίζεται ένας σημαντικός...

Αστρολογικό Δελτίο 19-6-2014

Αστρολογικό Δελτίο 19-6-2014

Αστρολογικό Δελτίο 19-6-2014

Η σημερινή ημέρα ορίζεται από όμορφες όψεις, όπως είναι το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία και τον Κρόνο και το εξάγωνό της με την...