Πρόστιμα - φωτιά για ληξιπρόθεσμες οφειλές και παραβάσεις

Πρόστιμα - φωτιά για ληξιπρόθεσμες οφειλές και παραβάσεις
Φωτιά θα είναι τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές αλλά και για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεκινούν από 10% και φθάνουν έως και το 30%, για μη έκδοση αποδείξεων το πρόστιμο ξεκινά από 1.000 ευρώ, ενώ όσοι δεν αποδίδουν εμπρόθεσμα παρακρατούμενους φόρους θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα".

Πιο αναλυτικά, για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και η αξία της δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ η Εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο 1.000 ευρώ αν ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας) και 2.500 ευρώ εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Τα αντίστοιχα πρόστιμα έως 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι 800 και 1.200 ευρώ.

Για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, με τις τελευταίες αλλαγές, η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου.

Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση τον χρόνο κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Παράλληλα, με νομοθετικές αλλαγές που ψηφίστηκαν στη διάρκεια του 2013 και ενεργοποιούνται από την Πρωτοχρονιά προβλέπεται:

Ανακριβής δήλωση. Οταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, στη διαφορά του φόρου μπαίνει πρόστιμο:

- 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5%-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

- 30% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

- 100% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Μη υποβολή δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί δήλωση από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου.

Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων. Οταν δεν αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος μέσα στη νόμιμη προθεσμία για καταβολή, στον υπόχρεο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Εκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Το πρόστιμο φθάνει έως και το  100% της αξίας του στοιχείου, αν το στοιχείο έχει σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία και 2.500 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.

Εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά στοιχείο με ανώτατο ύψος τα 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Διαδικαστικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση όταν ο φορολογούμενος:

- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

- δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

- δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,

δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,

- δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

- Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Λοιπές αυτοτελείς παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, μη καταχώριση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία κ.λπ.): 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Οι τόκοι

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Το ύψος του τόκου θα προσδιοριστεί με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και αναμένεται να είναι ανάλογο αυτού που πληρώνει το Δημόσιο όταν καθυστερεί πληρωμές, δηλαδή 8,75% σε ετήσια βάση ή 0,72% ανά μήνα.
Πηγή: news247.gr


Πηγή : www.madata.gr

Σε απασχολούν αναπάντητα ερωτήματα; Θέλεις να μάθεις πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στα αισθηματικά σου; υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση σου; έχεις σχέση με παντρεμένο; θέλεις άμεσα επανασύνδεση; Θέλεις να γνωρίζεις τι έρχεται στα επαγγελματικά σου;

Μίλησε κάθε στιγμή της ημέρας με τους αστρολόγους του OROSKOPOS.TV

Κάλεσε τώρα από : σταθερό ή κινητό στο 14850 με χρέωση μόνο 0,76 €/λεπτό με ΦΠΑ

Κάλεσε τώρα και θα λυθούν όλες σου οι απορίες !

Επιλέξτε μας κι εσείς! Γιατί εμείς μιλάμε με αποδείξεις! 14850 η πιο χαμηλή χρέωση της αγοράς!

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Μειώνονται κατά 50% τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Μειώνονται κατά 50% τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Μειώνονται κατά 50% τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Η μείωση των δρακόντειων προστίμων για φορολογικές παραβάσεις έως και κατά 50% αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο...

Αλλαγές στη διάταξη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αλλαγές στη διάταξη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αλλαγές στη διάταξη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αλλαγές στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 για τα πρόστιμα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανακοίνωσε ο υπουργός...

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δείτε το σχόλιο του εκδότη της Realnews, Ν. Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τα νέα πρόστιμα «μαμούθ» για ληξιπρόθεσμα...

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το σχόλιο του Χατζηνικολάου για τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δείτε το σχόλιο του εκδότη της Realnews, Ν. Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τα νέα πρόστιμα «μαμούθ» για ληξιπρόθεσμα...

Σε 5 δόσεις τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Σε 5 δόσεις τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Σε 5 δόσεις τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

Σε έως και πέντε δόσεις θα εξοφλούνται τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις τα οποία -όπως προβλέπει απόφαση του υπουργείου...

Πρόστιμα - φωτιά για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Πρόστιμα - φωτιά για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Πρόστιμα - φωτιά για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Αντιμέτωποι με πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις θα βρεθούν 40.000 φορολογούμενοι οι οποίοι έχασαν την προθεσμία υποβολής της...