Πλανητικές Ώρες

28-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο άρχοντας του Ολύμπου, ο Δίας, ο οποίος σήμερα σχηματίζει τρίγωνο με τον θεώ των υδάτων, τον Ποσειδώνα. Η όψη αυτή μπορεί να μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε τομείς της ζωής μας, όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, οι φιλικές μας σχέσεις, ...

27-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο φτερωτός αγγελιαφόρος, ο Ερμής, ο οποίος σήμερα έρχεται σε τετράγωνο με τον θεό των θαλασσών, τον Ποσειδώνα. Αυτή η όψη μπορεί να έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας θέματα, τις σχέσεις μας με τα φιλικά μας ...

26-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο θεός του πολέμου, ο Άρης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε σύνοδο με τον άρχοντα του Ολύμπου, το Δία. Η όψη αυτή θα μας ωφελήσει όσον αφορά τομείς της ζωής μας όπως τα οικονομικά μας θέματα, τις σχέσεις μας με τα φιλικά μας πρόσωπα, καθώς και τη σχέση ...

25-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η σκοτεινή κυρία, η Σελήνη, η οποία σήμερα έρχεται σε σύνοδο με τον μεγάλο τιτάνα, τον Κρόνο. Η όψη αυτή πρόκειται να μας ωφελήσει όσον αφορά τομείς της ζωής μας, όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, τις κοινωνικές μας σχέσεις, καθώς και την αρμονία ...

23-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο πονηρός τιτάνας, ο Κρόνος, ο οποίος σήμερα έρχεται σε τρίγωνο με τον πατέρα του, τον Ουρανό. Η όψη αυτή, αν και δεν θα αλλάξει ριζικά την γενικά θετική ενέργεια της ημέρας, πρόκειται να προκαλέσει κάποιες αναταραχές όσον αφορά τα επαγγελματικά ...

22-12-2017 : Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, η οποία σήμερα έρχεται σε σύνοδο με τον πονηρό τιτάνα, τον Κρόνο. Η όψη αυτή πρόκειται να μας ωφελήσει πολύ όσον αφορά τα επαγγελματικά μας θέματα, την οικονομική μας κατάσταση και τη σχέση μας με το αγαπημένο μας ...

21-12-2017 : Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο άρχοντας του Ολύμπου, ο Δίας, ο οποίος σήμερα σχηματίζει τρίγωνο με τον θεό των θαλασσών, τον Ποσειδώνα. Η όψη αυτή πρόκειται να προκαλέσει μερικές αναστατώσεις όσον αφορά την επαγγελματική, οικογενειακή και ερωτική μας ζωή. Πιο συγκεκριμένα, ...

19-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο θεός του πολέμου, ο Άρης, ο οποίος σήμερα έρχεται σε σύνοδο με τον άρχοντα των θεών, τον Δία. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει θετικά όσον αφορά διάφορους τομείς της ζωής μας, όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, τα οικονομικά μας ζητήματα, ...

18-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η αυτοκράτειρα του σκοτεινού φωτός, η Σελήνη, ενώ εκτός από τη σύνοδό της με την Αφροδίτη, σήμερα θα βιώσουμε τα φαινόμενα της Νέας Σελήνης, μιας και ξεκινάει τον νέο κύκλο της. Ο συνδυασμός των δύο αυτών γεγονότων πρόκειται να δημιουργήσει ένα ...

16-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο αρχηγός των τιτάνων, ο Κρόνος, ο οποίος σήμερα σχηματίζει τρίγωνο με τον έναν ακόμη τιτάνα, πατέρα του, Ουρανό. Η όψη αυτή πρόκειται να προκαλέσει κάποιες μικρές μεν, επικίνδυνες αν δεν τις προσέξουμε δε αναταραχές στο πρόγραμμά μας, όσον ...

15-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, η οποία σήμερα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ουρανό. Η όψη αυτή πρόκειται να μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα όσον αφορά τα εργασιακά μας θέματα, τις σχέσεις μας με τον οικογενειακό μας κύκλο και τη σχέση μας με το ...

14-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο θεός των θεών, ο Δίας, ο οποίος σήμερα σχηματίζει εξάγωνο με τον άρχοντα του κάτω κόσμου, τον Πλούτωνα. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει αρνητικά όσον αφορά τομείς της ζωής μας όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, την οικονομική μας ...

13-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο αγγελιαφόρος των θεών, ο Ερμής, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε σύνοδο με τη θεά του έρωτα, την Αφροδίτη. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει θετικά όσον αφορά διάφορους τομείς της ζωής μας, όπως τα επαγγελματικά μας ζητήματα, τις σχέσεις μας με ...

12-12-2017 : Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο άρχοντας του πολέμου, ο Άρης, ο οποίος σήμερα σχηματίζει εξάγωνο με τον παντοδύναμο τιτάνα, τον Κρόνο. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει θετικά όσον αφορά διάφορους τομείς της ζωής μας όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, τις σχέσεις μας με ...

11-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η μητέρα του σκότους, η Σελήνη, η οποία σήμερα βρίσκεται σε τετράγωνο με τον πονηρό τιτάνα, τον Κρόνο. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει αρνητικά, σε μια κατά τα άλλα θετική μέρα, όσον αφορά τομείς της ζωής μας όπως τα επαγγελματικά μας ...

9-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι ο δακτυλιοφόρος Κρόνος, ο οποίος σήμερα σχηματίζει τρίγωνο με τον πατέρα των τιτάνων, τον Ουρανό. Η όψη αυτή πρόκειται να προκαλέσει κάποια προβλήματα έλλειψης εστίασης σε σχέση με τα εργασιακά μας ζητήματα, την οικονομική μας κατάσταση και τη ...

8-12-2017: Πλανητικές Ώρες

Ο κυβερνήτης της ημέρας είναι η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, η οποία σήμερα σχηματίζει τετράγωνο με τον άρχοντα των καταστροφών, τον Ποσειδώνα. Η όψη αυτή πρόκειται να μας επηρεάσει αρνητικά όσον αφορά τομείς της ζωής μας όπως τα επαγγελματικά μας θέματα, τη σχέση μας με τον ...