πνευματιστής

Είναι το παιδί σας ψυχικό;

Είναι κοινή πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι πιο ανοιχτά σε ψυχικές ικανότητες από ό, τι πολλοί ενήλικες, καθώς δεν έχουν ακόμη το χρόνο να αναπτύξουν μια κοσμοθεωρία, ή βιώνουν πίεση από ομοτίμους για να καταγγείλουν τέτοια πράγματα όπως ανοησίες. Εάν το παιδί σας αρχίζει να εμφανίζει ψυχική συμπεριφορά, όμως, μπορεί να είναι μια ανησυχητική περίοδος. Τι ...

Οι Χρόνοι

Μα, ο χρόνος δεν είναι ένας; Κάποιος διαφωνεί με αυτήν την αντίληψη.