Η ψυχική υγεία των παιδιών


Ο καθένας από εμάς γνωρίζει πως η οικογένεια επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών αλλά πως ακριβώς γίνεται αυτό;

Γιατί μερικές οικογένειες είναι περισσότερο ευτυχισμένες από άλλες; Γιατί μερικοί γονείς και παιδιά έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ισορροπίας από άλλα;

Η «ψυχική υγεία», η οποία χρησιμοποιείται εδώ ως συνώνυμο της «ευτυχίας», καλύπτει την φυσική και την ψυχολογική υγεία καθώς και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ γονέων και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ γονέα και παιδιού.

Ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών ερευνών έχει προσδιορίσει τέσσερις σημαντικούς παράγοντες που είτε άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ψυχική υγεία των παιδιών.

1) Ο τύπος της οικογένειας και αυτό καθορίζεται από το εάν υπάρχει ένας ή δύο γονείς , εάν οι γονείς είναι παντρεμένοι ή χωρισμένοι.

2)Οικογενειακές διαδικασίες, δηλαδή ο τρόπος όπου οι διαφορές διευθετούνται , η δομή των οικογενειακών σχέσεων συμπεριλαμβανομένων των πατρικών οικογενειών, στάσεις και πεποιθήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τον γονικό και οικογενειακό ρόλο.

3)Ατομικά χαρακτηριστικά δηλαδή στοιχεία προσωπικότητας όπως αρνητική και θετική διάθεση, ψυχολογική ανεξαρτησία κλπ.

4)Οικογενειακές καταστάσεις όπως πολύπλοκα γεγονότα, εκπαίδευση, εργασιακές ώρες κλπ.

Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα πως αυτοί οι προσδιορισμένοι παράγοντες επιδρούν στη ψυχολογία των παιδιών μας.

Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός παράγοντας όπου επηρεάζει την ψυχολογική ισορροπία του παιδιού είναι η παρουσία άλυτων προβλημάτων μεταξύ του παιδιού και των γονιών του.

Τα άλυτα προβλήματα, καθώς αυτά αναφέρθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, καλύπτουν περιοχές όπως συμπεριφορά (εστιάζοντας στην σχολική εργασία, σχολική επίδοση, κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα και συμπεριφορά γενικότερα),οικογενειακά θέματα (να βοηθά στο σπίτι, συμμετοχή σε οικογενειακές δραστηριότητες, επικοινωνία και ποιότητα σχέσεων με τους γονείς) και η ατομική αυτονομία (χαρτζιλίκι, και πως ξοδεύεται, φίλοι περιλαμβάνοντας και ερωτικούς συντρόφους, χόμπι και διασκέδαση).

Από την πλευρά του παιδιού οι παραπάνω άλυτες συγκρούσεις συνοδεύονται με μια σημαντική μείωση στην ικανοποίηση της ζωής και με μια αξιοσημείωτη αύξηση σε κάθε μορφής ψυχολογικής δυσλειτουργίας.

Η δεύτερη σημαντική επιρροή στην ψυχική ισορροπία του παιδιού είναι τα χαρακτηριστικά της μητέρας.

Βρέθηκε πως τα χαρακτηριστικά τα οποία προάγουν ψυχική υγεία στο παιδί είναι η φυσική και ψυχολογική υγεία της μητέρας, η υποστήριξη προς το παιδί όσον αφορά την προσφορά της βοήθειας και ενθάρρυνσης που παρέχει στο παιδί, ο βαθμός ικανοποίησης της με το να είναι γονέας, και η ικανότητά της να λύνει διαφορές με τον σύντροφο της.

Παράγοντες που μειώνουν την ψυχική υγεία του παιδιού είναι το αρνητικό συναίσθημα της μητέρας, αν οι γονείς του είναι χωρισμένοι, αποτέλεσμα που φανερώνει και επιβεβαιώνει τις αρνητικές συνέπειες αυτών των εμπειριών από την ενδο-οικογενειακή ζωή , πιθανόν λόγω των συνεπειών του στην μη απόκτηση δεξιοτήτων για το ρόλο του γονέα και των σχέσεων μέσα στο ζευγάρι.

Ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα φανερώθηκε όπου αφορά το στυλ της μητέρας στο να λύνει τις όποιες διαφορές προκύπτουν με τον σύντροφο της.

Φανερώνεται ότι η υιοθέτηση της απόσυρσης η της συγκατάβασης από την πλευρά της μητέρας προάγουν την ψυχική υγεία των παιδιών ακόμα και αν μειώνουν την φυσική και ψυχική υγεία της μητέρας προτείνοντας ότι, όταν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο γονικό ζευγάρι, οι μητέρες είναι καλύτερα να υιοθετούν τον τρόπο ο οποίος προστατεύει τα παιδιά από τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τις συγκρούσεις των γονέων.


Η τρίτη σημαντική επιρροή στην ψυχική υγεία του παιδιού είναι η στήριξη από τον πατέρα. Οι πατέρες εξασκούν επιρροή σε όλους τους τύπους των οικογενειών περιλαμβάνοντας ακόμα και εκείνες στις οποίες δεν ζουν μαζί με το παιδί.

Ακόμα και αν οι πατέρες ασκούν λιγότερη επίδραση από ότι οι μητέρες στην ψυχική υγεία των παιδιών τους,

Η στήριξη τους αυξάνει την εσωτερική ικανοποίηση των παιδιών προς την ζωή και μειώνει την ψυχική τους δυσλειτουργία και σχετίζεται ισχυρά με την υποστήριξη από την μητέρα, προτείνοντας ότι υποστηρικτικοί γονείς ίσως ενισχύουν ο ένας τον άλλον στον υποστηρικτικό ρόλο.

Ο τέταρτος παράγοντας είναι ο λιγότερος σημαντικός και είναι το οικογενειακό εισόδημα και η κοινωνική τάξη που το παιδί κατανοεί ότι βρίσκεται.

Ωστόσο η κοινωνική τάξη επιδρά έμμεσα στην ψυχική υγεία της μητέρας αλλά αυτό μειώνεται με την παρουσία ενός υποστηρικτικού δικτύου (κοινωνικού ή οικογενειακού) στη ζωή της μητέρας.

Τα αποτελέσματα αυτής της πανεπιστημιακής έρευνας υποδεικνύουν το γεγονός ότι η ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών είναι σχεδόν ολοκληρωτικά και άμεσα στα χέρια των γονέων δια μέσου των οποίων σχεδόν όλες οι άλλες εξωτερικές επιρροές και πιέσεις στην ψυχική τους ισορροπία μειώνονται.

Επίσης φανερώνει πως οι μητέρες ασκούν μια εξαιρετικά μεγάλη επιρροή στην ψυχική τους υγεία από ότι οι πατεράδες,

Ακόμα και όταν ζουν σε ξεχωριστά σπίτια, πιθανόν γιατί ξοδεύουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.

Ωστόσο, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της μητέρας επηρεάζουν περισσότερο το «κλίμα» ή την»ατμόσφαιρα» της οικογένειας- δια μέσου της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ γονέα – παιδιού αλλά επίσης δια μέσου της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ του ζευγαριού – παρά οφείλεται στα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον πατέρα.Oroskopos.tv

Επιλέξτε μας κι εσείς! Γιατί εμείς μιλάμε με αποδείξεις! 875 876 86 86 η πιο χαμηλή χρέωση της αγοράς!

Συνεντεύξεις

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα

Σωστή Αστρολογική Διατροφή για το Μωράκι

In category Παιδική Αστρολογία

Δεν είναι το θέμα αν θα γίνει vegan ή όχι το μικρό σου το κουκλί. Το θέμα είναι αν έχει ...

Πολικά Αδερφάκια : Ευλογία Η…..

In category Παιδική Αστρολογία

Τι ξεπερασμένα ροζ και γαλάζια φορμάκια! Άσε που είναι τρελά στερεότυπο, αλλά όντω ...

Κρυμμένα Ταλέντα με βάση τον πλανήτη ψυχής

In category Παιδική Αστρολογία

Πώς θα βρείτε τον πλανήτη στον οποίο σχετίζεται η ψυχή του μωρού σας, όπως έκανε ο α ...

Παιδί με αντίθετης ενέργειας ζώδιο

In category Παιδική Αστρολογία

Ως γνωστόν τα ζώδια έχουν πολλές ποιότητες, χωρίζονται σε στοιχεία, μεσημβρινούς, ...

Μικρά με μεγάλα ταλέντα

In category Παιδική Αστρολογία

Κάθε άνθρωπος γεννιέται προικισμένος από την φύση και τον θεό σε κάποιον τομέα. Το ...

Τα νεογέννητα της πρωτοχρονιάς !

In category Παιδική Αστρολογία

Κάθε χρόνο γίνεται δημοσιογραφικό θέμα τα μωρά που θα γεννηθούν στην αλλαγή του χρ ...

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter του Oroskopos.tv και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν στα άστρα!

Oroskopos.tv
© Copyright 2024, All Rights Reserved, Oroskopos.tv - Επικοινωνία - Όροι Χρήσης
875 876 86 86 - από σταθερό 0,79€/1’ * και από κινητό 0,83€/1’ * *(ΜΕ ΦΠΑ + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
9011 40 40 44 - από σταθερό 1,30€/1’ * και από κινητό 1,74€/1’ * *(ΜΕ ΦΠΑ + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
* Γραμμή παραπόνων: 2142148020, Mediatel Λ.Κηφισίας 125-127, 11524, Αθήνα
Powered by OroskoposTV
Κλήση 8758768686
error: Content is protected !!