Ο Πλανήτης του Έτους


horizontal banner article1Όπως στην κινέζικη αστρολογία υπάρχει ένα ζώδιο που κυβερνάει όλο το έτος,

Έτσι και στην δυτική αστρολογία, κάθε χρόνος έχει έναν Κυβερνήτη πλανήτη.

Σε μια μεγαλύτερη κλίμακα 36 χρόνων επίσης, ορίζεται το χρώμα αυτής της μεγάλης περιόδου που ονομάζεται Κύκλος και κάθε τέτοιος Κύκλος κυβερνάται από έναν πλανήτη.

Οι Κύκλοι αυτοί που προέρχονται από την Καββαλιστική Αστρολογία, στιγματίζουν το κλίμα της εκάστοτε περιόδου, ενώ οι χρονιές που αποδίδονται στον κάθε πλανήτη δίνουν τον τόνο της χρονιάς μέσα όμως πάντοτε στο γενικότερο κλίμα του Κύκλου.

Μάθετε λοιπόν κάτω από ποιόν πλανητικό Κύκλο και χρονιά γεννηθήκατε,

Ποια επιρροή διανύουμε τώρα, κάτω από ποιες πλανητικές επιρροές συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα ή και πότε θα συμβούν στο μέλλον,

Αναφέρουμε επίσης επιγραμματικά και τις κύριες σημασίες των πλανητών προς διευκόλυνση.

Ήλιος – Χαρά, Ζωή, Πλούτος
Σελήνη – Διακυμάνσεις
Ερμής – Επικοινωνία, Μάθηση
Αφροδίτη – Αγάπη
Άρης – Βία
Δίας – Επέκταση
Κρόνος – Περιορισμός

ΚΥΚΛΟΣ ΚΡΟΝΟΥ

Κρόνος 1765 1772 1779 1786 1793 1800
Δίας 1766 1773 1780 1787 1794
Άρης 1767 1774 1781 1788 1795
Ήλιος 1768 1775 1782 1789 1796
Αφροδίτη 1769 1776 1783 1790 1797
Ερμής 1770 1777 1784 1791 1798
Σελήνη 1771 1778 1785 1792 1799

ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Αφροδίτη 1801 1808 1815 1822 1829 1836
Ερμής 1802 1809 1816 1823 1830
Σελήνη 1803 1810 1817 1824 1831
Κρόνος 1804 1811 1818 1825 1832
Δίας 1805 1812 1819 1826 1833
Άρης 1806 1813 1820 1827 1834
Ήλιος 1807 1814 1821 1828 1835

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ

Δίας 1837 1844 1851 1858 1865 1872
Άρης 1838 1845 1852 1859 1866
Ήλιος 1839 1846 1853 1860 1867
Αφροδίτη 1840 1847 1854 1861 1868
Ερμής 1841 1848 1855 1862 1869
Σελήνη 1842 1849 1856 1863 1870
Κρόνος 1843 1850 1857 1864 1871

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΜΗ

Ήλιος 1873 1880 1887 1894 1901 1908
Αφροδίτη 1874 1881 1888 1895 1902
Ερμής 1875 1882 1889 1896 1903
Σελήνη 1876 1883 1890 1897 1904
Κρόνος 1877 1884 1891 1898 1905
Δίας 1878 1885 1892 1899 1906
Άρης 1879 1886 1893 1900 1907

ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΗ

Άρης 1909 1916 1923 1930 1937 1944
Ήλιος 1910 1917 1924 1931 1938
Αφροδίτη 1911 1918 1925 1932 1939
Ερμής 1912 1919 1926 1933 1940
Σελήνη 1913 1920 1927 1934 1941
Κρόνος 1914 1921 1928 1935 1942
Δίας 1915 1922 1929 1936 1943

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Σελήνη 1945 1952 1959 1966 1973 1980
Κρόνος 1946 1953 1960 1967 1974
Δίας 1947 1954 1961 1968 1975
Άρης 1948 1955 1962 1969 1976
Ήλιος 1949 1956 1963 1970 1977
Αφροδίτη 1950 1957 1964 1971 1978
Ερμής 1951 1958 1965 1972 1979

ΚΥΚΛΟΣ ΗΛΙΟΥ

Ήλιος 1981 1988 1995 2002 2009 2016
Αφροδίτη 1982 1989 1996 2003 2010
Ερμής 1983 1990 1997 2004 2011
Σελήνη 1984 1991 1998 2005 2012
Κρόνος 1985 1992 1999 2006 2013
Δίας 1986 1993 2000 2007 2014
Άρης 1987 1994 2001 2008 2015

 Oroskopos.tv

Επιλέξτε μας κι εσείς! Γιατί εμείς μιλάμε με αποδείξεις! 875 876 86 86 η πιο χαμηλή χρέωση της αγοράς!

Συνεντεύξεις

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα

Η σεξουαλική επιθεώρηση της Αφροδίτης

In category Πλανήτες

Οι δείκτες του έρωτα και του σεξ, η Αφροδίτη και ο Άρης, Υποβάλλονται σε αργές εξελί ...

Η εσωτερική πηγή της Συναστρίας

In category Πλανήτες

Ένας αστρολογικός χάρτης πρέπει να αναλυθεί ως προς τις όψεις των σχέσεων προτού τ ...

Δίας: Η κοσμική μας ύπαρξη

In category Πλανήτες

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε στην αστρολογία είναι η εύνοια του Δία. Οπ ...

Ουρανός: Το μονοπάτι του Μυαλού

In category Πλανήτες

Θέλω να καθίσετε και να σκεφτείτε μία σημαντική εμπειρία που να αφορά τον πλανήτη ...

Η μουσική των πλανητών: Οι Οκτάβες

In category Πλανήτες

Υπάρχου κάποιοι που δεν γνωρίζουν αυτή την έννοια καθόλου. Είναι ο Ερμής η  χαμηλό ...

Ο Πλούτωνας και το μονοπάτι της Ορθής Δράσης

In category Πλανήτες

Στην εξελικτική Αστρολογία η έννοια του Πλούτωνα αντιπροσωπεύει την Ψυχή,  Αλλά π ...

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter του Oroskopos.tv και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν στα άστρα!

Oroskopos.tv
© Copyright 2024, All Rights Reserved, Oroskopos.tv - Επικοινωνία - Όροι Χρήσης
875 876 86 86 - από σταθερό 0,79€/1’ * και από κινητό 0,83€/1’ * *(ΜΕ ΦΠΑ + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
9011 40 40 44 - από σταθερό 1,30€/1’ * και από κινητό 1,74€/1’ * *(ΜΕ ΦΠΑ + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
* Γραμμή παραπόνων: 2142148020, Mediatel Λ.Κηφισίας 125-127, 11524, Αθήνα
Powered by OroskoposTV
Κλήση 8758768686
error: Content is protected !!